Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedosach.

Zarząd OSP w Kiedosach 

 

sztandar_logo_100.jpg

mdp_logo.jpg

 
     
     

Walne zebranie sprawozdawcze

09-01-2010 13:37:35

W dniu 8.01.2010 r. odbyło się walne zebranie sprawozdawcze OSP w Kiedosach. W zebraniu udział wzięli druhowie naszej jednostki oraz zaproszeni goście: Burmistrz MiG Działoszyn Krzysztof Piekarz oraz radna Gminy Bożena Wcisło. Zebranie otworzył Prezes OSP druh Daniel Nowak. Na przewodniczącego zebrania został wybrany druh Robert Ranoszek. Po odczytaniu sprawozdań przeprowadzone zostało głosowanie nad udzieleniem absolutorium Zarządowi OSP oraz nad przyjęciem uchwały w sprawie: działalności organizacyjno - programowej.

W jednogłośnym głosowaniu udzielono Zarządowi OSP absolutorium.

W czasie dyskusji i rozmów poruszono sprawy remontów strażnicy, umundurowania koszarowego a przede wszystkim sprawy zakupu i uroczystego przekazanie sztandaru dla jednostki OSP w Kiedosach. Należy w tym miejscu zaznaczyć, że nasza jednostka jest jedyną w gminie, która do tej pory nie posiada jeszcze sztandaru. Wszyscy mamy nadzieję, że w tym roku się to zmieni i będziemy się mogli poszczycić symbolem najwyższych wartości ducha i patriotyzmu cechującego strażaków ochotników oraz miejscową ludność.

Stół prezydialny.

zebranie006.jpg

Burmistrz wita się z członkami MDP

zebranie002.jpg

Powrót do listy

Historia strony internetowej

06-05-2011 14:00:03

W kolejnym roku funkcjonowania (1.06.2010 - 31.05.2011) w sieci Internet nasza strona została odwiedzona 1445 razy, a od początku istnienia 2450 razy. Zobacz więcej statystyk...

31.05.2010 r. Nasza strona internetowa obchodzi I urodziny.

W okresie pierwszego roku funkcjonowania (22.05.2009 - 31.05.2010) nasza strona internetowa odwiedzona została 923 razy.
Inne dane statystyczne: liczba odsłon 5778, liczba niepowtarzalnych użytkowników 480.
Odwiedzają nas internauci z Polski oraz z Wielkiej Brytanii (Bournemouth, Londyn), Brazylii, Norwegii, Niemiec, Szwecji, Holandii i Słowenii.

Powrót