Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedosach.

Zarząd OSP w Kiedosach 

 

sztandar_logo_100.jpg

mdp_logo.jpg

 
     
     

Wielka woda

18-05-2010 11:54:28

19-20.05.2010 r. /środa - czwartek/
Ustały opady deszczu. Poziom wody w Strudze obniżył się i w pobliżu mostków woda nie przelewa się przez drogi. Dużym problemem dla mieszkańców są zalane piwnice, w których woda utrzymuje się już kilka dni. Strażacy w kilkunastu przypadkach podjęli akcję wypompowywania wody z zalanych piwnic z użyciem motopompy pływającej Honda Niagara. Strażakom ochotnikom, którzy brali udział w akcji należą się podziękowania za poświęcony czas i włożony wysiłek. Podziękowania należą się również członkom MDP, którzy w ramach swoich możliwości dzielnie pomagali starszym kolegom.

18.05.2010 r. /wtorek/
Nadal utrzymuje się wysoki poziom stanu wody, który w godzinach popołudniowych jest wyższy niż w dniu wczorajszym. Odcinek drogi, który znalazł się pod wodą został częściowo uszkodzony - zmyty przez wodę. Zjazd z drogi jest w tym miejscu niemożliwy. Podobna sytuacja występuje na mostkach w miejscowości Szczepany i Draby. Tereny położone w pobliżu koryta Suchej Strugi zostały zalane.

17.05.2010 r. /poniedziałek/
Trwające już od kilku dni intensywne opady deszczu spowodowały, że poziom wody Suchej Strugi znacznie się podniósł. Zazwyczaj bardzo płytki strumyk zamienił się w rwący potok. W dniu 17 maja wezbrane wody Suchej Strugi wystąpiły z brzegów zalewając odcinek drogi do Szczepanów w okolicy mostka oraz okoliczne łąki. Obfite opady powodują zbieranie się dużej ilości wody na polach (zatapiając uprawy) oraz w rowach przydrożnych.

 

woda_17052010_1.jpg

woda_17052010_5.jpg

woda_17052010_7.jpg

Powrót do listy

Powrót