Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedosach.

Zarząd OSP w Kiedosach 

 

sztandar_logo_100.jpg

mdp_logo.jpg

 
     
     

Zenon Krzemiński ponownie wybrany Sołtysem sołectwa Kiedosy !

11-05-2011 09:38:16

25 mieszkańców Kiedosów i Szczepanów wybrało na kolejną 4 letnią kadencję sołtysa - Zenona Krzemińskiego.

W skład 5 osobowej rady sołeckiej weszli mieszkańcy: Anna Krzemińska, Elżbieta Kiedos, Ewa Jarząb, Czesław Nowak, Robert Ranoszek.

Sołtysowi i radzie sołeckiej gratulujemy i jednocześnie życzymy owocnej współpracy z mieszkańczmi sołectwa oraz z władzami samorządowymi.

Na zebraniu obecni byli przedstawiciele władz samorządowych z Burmistrzem Rafałem Drabem i Radną Bożeną Wcisło.

Mieszkańcy mieli okazję zapoznać się z planami inwestycyjnymi jakie mają być realizowane w naszym sołectwie, a także zadać pytania w sprawach, które ich nurtują.

Sąsiednim sołectwem - Draby będzie zarządzał wybrany w tym samym dniu nowy sołtys Bogdan Drab.

Zestawienie wyników wyborów:

Sołectwo Kandydaci na sołtysów i liczba głosów Wybrany sołtys Skład rady sołeckiej
Kiedosy

Elżbieta Kiedos – 6

Zenon Krzemiński - 19

Zenon Krzemiński Robert Ranoszek,
Elżbieta Kiedos,
Czesław Nowak,
Ewa Jarząb,
Anna Krzemińska
Draby

Bogdan Drab -  15

Jacek Maciołek -11

Bogdan Drab Daniel Kiedos,
Danuta Kansik,
Dorota Drab,
Jacek Maciołek,
Zdzisław Siejka

Powrót do listy

Powrót