Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedosach.

Zarząd OSP w Kiedosach 

 

sztandar_logo_100.jpg

mdp_logo.jpg

 
     
     

Plac przed remizą zyska nowe oblicze

22-05-2009 10:25:55

W dniu 18 maja 2009 r. Burmistrz Miasta i Gminy Działoszyn Krzysztof Piekarz pozytywanie rozpatrzył wniosek Zarządu OSP w Kiedosach w sprawie wykonania nawierzchni placu przed remizą strażacką. Inicjatorem tego działania jest Prezes Zarządu OSP druh Daniel Nowak.

Inwestycja będzie finansowana częściowo ze środków budżetu Gminy Działoszyn, a częściowo ze środków OSP. Prace polegające na wykonaniu podbudowy pod ułożenie ok. 300 m2 kostki brukowej /zdjęcie wierzchniej warstwy gruntu, wysypanie tłucznia/ będą wykonane we własnym zakresie. Liczymy na zaangażowanie druhów strażaków i mieszkańców sołectwa.

Zakończenie prac ma nastąpić do dnia 29 maja, tak aby organizowana impreza w dniu 30 maja mogła odbyć się na nowym placu.

Zaangażowanie i werwa Prezesa spowodowały, że prace ruszyły w następnym dniu od podjęcia decyzji. Druhowie strażacy we własnym zakresie wykonali prace polegające na zdjęciu wierzchniej warstwy gruntu. Bardzo dziękujemy i liczymy na dalszą pomoc w piątek.

Efekt pierwszego etapu naszej pracy na zdjęciu.

plac001.jpg

W piątek prace były kontynuowane. Przywieziony został kamień na wykonanie podkładu. Efekt tego etapu prac na zdjęciu. Tego dnia mimo deszczowej pogody druhowie nie zawiedli, stawili się do pomocy i zaplanowane prace zostały w mig ukończone.

plac004.jpgplac005.jpg

W sobotę Prezes nie dał nam odpocząć, prace na placu wykonywała ekipa w mocnym składzie. Robota paliła się im w rękach.

plac006.jpg

plac009.jpg

plac012.jpg

Powrót do listy

Powrót