Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedosach.

Zarząd OSP w Kiedosach 

 

sztandar_logo_100.jpg

mdp_logo.jpg

 
     
     

Walne Zebranie Sprawozdawcze 2012

22-01-2012 13:54:37

Na zebranie przybyli druhowie strażacy, członkowie MDP i zaproszenie goście - Prezes Zarządu M-G ZOSP RP w Działoszynie dh Krzysztof Piekarz i Komendant M-G ZOSP RP w Działoszynie dh Andrzej Smolarek.

Zebranie otworzył i przybyłych powitał Prezes OSP dh Daniel Nowak.
Na przewodniczącego zebrania został wybrany dh Robert Ranoszek, który poprowadził dalszą część zebrania, zgodnie z przyjętym porządkiem.
Następnie zostały przedstawione sprawozdania:
- z działalności - Naczelnik dh Krzysztof Bukowiec
- finansowe - Skarbnik dh Czesław Ranoszek
- komisji rewizyjnej - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Jarosław Włodarczyk.

Na wniosek komisji rewizyjnej przystąpiono do głosowania nad udzieleniem absolutorium dla zarządu za okres sprawozdawczy, tj. 2011 r.
Uchwała o udzieleniu absolutorium dla zarządu została przyjęta jednogłośnie.
W dalszej części zebrania głos zabrali zaproszeni goście. Komendant dh Andrzej Smolarek omówił sytuację w zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie gminy.

Walne zebranie jest dla jednostki OSP ważnym wydarzeniem i jest traktowane jak święto jednostki. Zebranie było więc okazją do wręczenia druhom strażakom odznak za wysługę lat, nadanych przez Prezydium Zarządu Miejsko - Gminnego ZOSP RP w Działoszynie.

Odznaki za wysługę lat zostały wręczone przez dh Krzysztofa Piekarza i dh Daniela Nowaka. Otrzymali je:

 • Za wysługę 40 lat
  dh Jan Maciołek
  dh Stanisław Włodarczyk
 • Za wysługę 25 lat
  dh Czesław Ranoszek
  dh Daniel Nowak
  dh Ryszard Kiedos
  dh Jarosław Włodarczyk
 • Za wysługę 20 lat
  dh Stanisław Kansik
 • Za wysługę 15 lat
  dh Zenon Krzemiński
 • Za wysługę 10 lat
  dh Krzysztof Bukowiec
  dh Zbigniew Kowal
 • Za wysługę 5 lat
  dh Robert Ranoszek

W dalszej części zebrania odbyła się dyskusja, w trakcie której planowano zadania na rok 2012.

Fotografie z zebrania zamieszczone zostały w galerii /kliknij aby obejrzeć/.


/Robert Ranoszek/

Pod tym linkiem zamieszczone zostały materiały na walne zebrania sprawozdawcze.

Powrót do listy

Powrót