Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedosach.

Zarząd OSP w Kiedosach 

 

sztandar_logo_100.jpg

mdp_logo.jpg

 
     
     

Poświęcenie i wręczenie sztandaru

08-05-2012 03:28:34

W sobotę 5 maja 2012 r. /godz. 16:00/ w kościele parafialnym w Parzymiechach podczas Mszy Św., której przewodniczył ks. Szymon Motylewski, poświęcony został sztandar naszej jednostki. W homilii skierowanej do uczestników mszy nawiązał do święta strażaków i ich patrona św. Floriana. Na płacie sztandaru widnieje napis "Bogu na chwałę ludziom na ratunek" to do nich nawiązał mówiąc o wierze i odwadze, które cechują strażaków ochotników. Dewiza umieszczona na sztandarze obrazująca wizerunek św. Floriana, patrona strażaków jest również symbolem wszystkich najlepszych przymiotów strażaków, które są obecne w ich życiu i służbie.

 

sztandar_01.jpg

Po mszy strażacy i zaproszeni goście udali się do Kiedosów, gdzie na placu przed strażnicą odbyła się o godz. 17:30 uroczystość wręczenia sztandaru.

Swoją obecnością uroczystość tą uświetnili:

Prezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, Starosta Pajęczański dh Jan Ryś

Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie st. kpt. Dawid Pełka

Radna Rady Miejskiej w Działoszynie Pani Bożena Wcisło

Sekretarz Miasta i Gminy w Działoszynie Pan Piotr Tasarz

Prezes Zarządu Oddziału Miejsko-Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Działoszynie dh Krzysztof Piekarz

Komendant Miejsko-Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Działoszynie dh Andrzej Smolarek

Druhowie strażacy wraz z pocztami sztandarowymi z Ochotniczych Straży Pożarnych w:
Parzymiechach, Załęczu Małym
, Bobrownikach, Kolonii Lisowice, Raciszynie i Trębaczewie.

Dowódcą uroczystości był Komendant dh Andrzej Smolarek. Uroczystość rozpoczęła się od wprowadzenia jednostki OSP  na plac przez dh Czesława Ranoszka. Przy dźwiękach Marsza Generalskiego nastąpił przegląd pododdziałów, a następnie powitanie druhów strażaków przez dh Jana Rysia. Poczet flagowy w składzie dh Ryszrad Kiedos, dh Jarosław Włodarczyk i dh Stanisław Kansik przy dźwiękach hymnu narodowego podniósł flagę państwową na maszt. Przybyłych na uroczystość gości, jednostki OSP i mieszkańców powitał dh Daniel Nowak. Kolejnym punktem uroczystości było odczytanie histori OSP w Kiedosach i charakterystyki sztandaru przez dh Roberta Ranoszka.  Podczas uroczystości Sekretarz MiG Działoszyn Pan Piotr Tasarz, jako przedstawiciel władz samorządowych i fundatora - mieszkańców Miasta i Gminy Działoszyn, odczytał akt fundacji sztandaru. Po odegraniu Roty, Prezes Zarządu Oddz. M-G ZOSP RP w Działoszynie dh Krzysztof Piekarz odczytał akt nadania sztandaru, nadanego przez Prezydium Oddz. Woj. ZOSP RP w Łodzi.

Prezes Zarz. Oddz. Woj. ZOSP RP dh Jan Ryś wręczył sztandar Prezesowi OSP w Kiedosach dh Danielowi Nowakowi, ten przekazał sztandar pocztowi sztandarowemu w składzie: dh Krzysztof Bukowiec, dh Jan Dąbrowny, dh Marian Ranoszek. Poczet przemaszerował przed szykiem pododdziałów prezentując sztandar.

Kolejnym bardzo ważnym punktem uroczystości odczytanie aktów nadania i wręczenie odznaczeń.

Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkiego w Łodzi ZOSP  RP, uchwałą nr   10/2/Pi/12 z dnia 16 marca 2012 r. nadało Medale za Zasługi dla Pożarnictwa druhom:
złote: Janowi Dąbrownemu, Stanisławowi Kansikowi, Ryszardowi Kiedosowi, Czesławowi Nowakowi,
srebrne: Krzysztofowi Bukowcowi, Marianowi Ranoszkowi,
brązowe: Zbigniewowi Kowalowi, Robertowi Ranoszkowi.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście i dh Daniel Nowak, po czym pododdziały i poczty sztandarowe zostały rozformowane.

Po części oficjalnej rozpoczęła się zabawa na, której strażacy i mieszkańcy świętowali w biesiadnej atmosferze.

Fotorelacja z uroczystości - 5.05.2012 r.

Piszą o naszej uroczystości:

Artykuł Jarosława Jędrysiaka w www.wklobucku.pl

 

 

Powrót do listy

Powrót