Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedosach.

Zarząd OSP w Kiedosach 

 

sztandar_logo_100.jpg

mdp_logo.jpg

 
     
     

Ostatnie pożegnanie druha Antoniego Władysława Nonckiewicza

29-07-2012 22:10:24

RIP

W dniu 24 lipca 2012 r. w wieku 92 lat odszedł na wieczną wartę druh Antoni Władysław Nonckiewicz.

[*] Cześć jego pamięci [*]

Druh A. W. Nonckiewicz był Komendantem Gminnym Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Działoszynie w latach 1957-2001 oraz Naczelnikiem Ochotniczej Straży Pożarnej w Działoszynie w latach 1957-1996.

Cześć jego pamięci

W uroczystościach pogrzebowych w asyście Ochotniczych Straży Pożarnych wzięła udział delegacja naszej jednostki. Pogrzeb odbył się w dniu 27 lipca 2012 r. W skład delegacji weszli druhowie: D. Nowak, Cz. Ranoszek, J. Krzak, Z. Krzemiński.

Powrót do listy

Powrót