Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedosach.

Zarząd OSP w Kiedosach 

 

sztandar_logo_100.jpg

mdp_logo.jpg

 
     
     

Manewry MDP Kiedosy

01-09-2012 13:50:10

W sobotę 1 września 2012 r. OSP w Kiedosach zorganizowała manewry strażackie dla członków Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Manewry zostały przeprowadzone pod dowództwem Naczelnika - Krzysztofa Bukowca, który kierował działaniami mającymi za zadanie przeszkolenie członków MDP w zakresie korzystania ze sprzętu pożarowego i środków gaśniczych. Członkowie MDP podczas manewrów wykonywali następujące zadania:

  • 6 gaśnic posłużyło do zagaszenia pożaru opon;
  • dwie roty gasiły ognisko pożaru z wykorzystaniem szybkiego natarcia, wszyscy zostali zapoznani z działaniem i uruchomieniem szybkiego natarcia;
  •  rozwinięcie 2 linii gaśniczych do których woda podawana była ze zbiornika wodnego z wykorzystaniem motopompy pływającej Niagara:
    • jedna rota obsługa lini z prądownicą zwykłą
    • druga rota z prądownicą turbo.

Wszyscy zostali zapoznani z działaniem i uruchomieniem motopompy i rozwijaniem linii gaśniczych;

  • tankowanie samochodu z hydrantu przez linię 3x75 - symulacja sytuacji w której brak jest dojazdu do hydrantu.

Po zakończonych manewrach odbył się festyn strażacki w którym brali udział strażacy i ich rodziny, a także mieszkańcy sołectwa.

Fotorelacja z manewrów /fot. K. Bukowiec/

/red. RR/

Powrót do listy

Powrót