Witamy na oficjalnej stronie internetowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedosach.

Zarząd OSP w Kiedosach 

 

sztandar_logo_100.jpg

mdp_logo.jpg

 
     
     

Walne zebranie sprawozdawcze za rok 2012

3-03-2013 21:30:39

W dniu 2.03.2013 r. w jednostce OSP Kiedosy odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za 2012 r.
Na zebranie przybyli członkowie OSP Kiedosy, członkowie MDP i zaproszony gość Prezes Zarządu Oddz. M-G ZOSP RP w Działoszynie dh Krzysztof Piekarz.
Zebranie otworzył i przybyłych powitał Prezes OSP dh Daniel Nowak.
Na przewodniczącego zebrania został wybrany dh Robert Ranoszek, który poprowadził dalszą część zebrania, zgodnie z przyjętym porządkiem.
Następnie zostały przedstawione sprawozdania:
- z działalności – Naczelnik dh Krzysztof Bukowiec
- finansowe – Skarbnik dh Czesław Ranoszek
- komisji rewizyjnej – Przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Jarosław Włodarczyk.
Walne zebranie udzieliło Zarządowi OSP absolutorium za okres sprawozdawczy 2012 r.

Walne zebranie sprawozdawcze OSP to wyjątkowe święto jednostki. Była więc okazja do uhonorowania odznaczeniami druhów za długoletnią aktywną działalność dla ochotniczego pożarnictwa.
Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP na wniosek Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP przyznało druhom:
Czesławowi Ranoszkowi – Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej.
Jest to najwyższe polskie odznaczenie cywilne nadawane działaczom Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.
Danielowi Nowakowi – Medal Honorowy im. Bolesława Chomicza.
Jest to również medal nadawany za zasługi dla rozwoju i umacniania Związku OSP RP oraz Ochotniczych Straży Pożarnych.
Są to pierwsze tak wysokie odznaczenia nadane druhom strażakom w jednostce OSP w Kiedosach w prawie 50 letniej historii tej jednostki.

Druhom strażakom gratulujemy i życzymy wybitnych osiągnięć w ich społecznej służbie.

01_032013_walne.jpg

02_032013_walne.jpg

03_032013_walne.jpg

04_032013_walne.jpg

Powrót do listy

Powrót