mdp_logo_300.pngMłodzieżowa Drużyna Pożarnicza

przy OSP w Kiedosach

data powstania 25.06.2009 r.


  1. Powołanie
  2. Członkowie
  3. Osiągnięcia
  4. Działalność

Powołanie

MDP przy OSP w Kiedosach została powołana na wniosek dh Roberta Ranoszka, Uchwałą Nr 1/2009 Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Kiedosach z dnia 25 czerwca 2009 r. w sprawie powołania Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Uchwałą został wprowadzony również regulamin organizacyjny MDP.

Członkowie MDP złożyli uroczyste ślubowanie w dniu 12 lipca 2009 r. Uroczystość odbyła się na placu przed remizą strażacką, młodym strażakom wręczone zostały legitymacje strażackie.

 

Członkowie

 

Opiekun - dh Robert Ranoszek

Skład MDP /członkowie MDP przyjęci od dnia 1.07.2009 r./:

1 Tomasz Dąbrowny

2 Radosław Kowal

3 Szymon Kowal

4 Olga Krzemińska

5 Mateusz Krzemiński

7 Grzegorz Ranoszek

6 Jakub Ranoszek

8 Krystian Siejka

9 Krystian Tasarz

10 Rafał Wąż

Osiągnięcia

  1. 12.07.2009 r. -II miejsce w Miejsko-Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych


  2. 18.09.2011 r. - II miejsce w VI Powiatowych Zawodach Sportowo-PożarniczychJednostek OSP Powiatu Pajęczańskiego w grupie chłopięcych MDP

Działalność

1.09.2012 r. - manewry MDP