Informacje o naszej jednostce OSP i materiały dotyczące Ochotniczych Straży Pożarnych

Na terenie powiatu pajęczańskiego funkcjonują 63 jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych. Trzon Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego (KSRG)  tworzą: Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pajęcznie oraz 10 jednostek OSP.

Nasza jednostka jest jedną z 33 jednostek typu M (M - posiada na wyposażeniu motopompę) na terenie powiatu pajęczańskiego. Najbliższa jednostka OSP wchodząca w skład Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego znajduje się w Raciszynie.

 

Tekst z pierwszej kroniki OSP w Kiedosach z 1991 r.

 

Prezesi i naczelnicy wybrani w kolejnych wyborach:

Lp. Rok wyboru Prezes Naczelnik
1. 1967 Jan Kiedos Michał Antoniak
2. 1971 Jan Wiktor Michał Antoniak
3. 1975 Jan Wiktor Michał Antoniak
4. 1980 Jan Wiktor Michał Antoniak
5. 1985 Jan Wiktor Czesław Ranoszek
6. 1990 Jan Wiktor Czesław Ranoszek
7. 1994 Jan Wiktor Czesław Ranoszek
8. 1996 Jan Wiktor Czesław Ranoszek
9. 1998 Daniel Nowak Czesław Ranoszek
10. 2006 Daniel Nowak Czesław Ranoszek
11. 2011 Daniel Nowak Krzysztof Bukowiec

 

 

Tu można uzyskać informację o stopniach funkcyjnych Ochotniczej Straży Pożarnej

Regulamin odznaczeń, odznak i wyróżnień

Ceremoniał Ochotniczych Straży Pożarnych