Druhowie OSP w Kiedosach: 


Zarząd OSP jest organem reprezentacji OSP. Prezes Zarządu reprezentuje OSP na zewnątrz i kieruje całokształtem prac zarządu. Umowy, pełnomocnictwa i dokumenty finansowe podpisują w imieniu OSP prezes lub wiceprezes i skarbnik.

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej OSP w Kiedosach wybrany na walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym w dniu 8.01.2011 r.

Zarząd OSP w składzie: 

Lp. Funkcja/stopień Imię i nazwisko / rok wstąpienia
Odznaczenia / odznaki / wyróżnienia
1 Prezes OSP / Wiceprezes Zarządu Oddz. M-G ZOSP RP w Działoszynie

prezes.jpg     wp_z_gm_36.jpg

Daniel Nowak
1985

Od 1.07.2011 r. Wiceprezes Zarządu
Oddziału M-G ZOSP RP w Działoszynie.

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
25lat_60.jpgMedal honorowy im. Bolesława Chomicza

2

Wiceprezes - naczelnik

wiceprezes.jpg

Krzysztof Bukowiec
2001

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
10lat_60.jpg

3

Wiceprezes / Przew. Kom. Rew. Oddz. M-G ZOSP RP w Działoszynie

wiceprezes.jpg      pkr_zmg_36.jpg

Robert Ranoszek
2003


Od 1.07.2011 r. Przewodniczący
Komisji Rewizyjnej
Oddziału M-G ZOSP RP w Działoszynie.

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
5lat_60.jpg
4

Z-ca naczelnika

zcanaczelnika.jpg

Zenon Krzemiński
1995

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

5

Sekretarz

czlonekzarzadu.jpg

Marian Ranoszek
2001

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
10lat_60.jpg

6

Skarbnik

prezeskrokiewka.jpg

Czesław Ranoszek
1985


Naczelnik w latach 1985-2011

Złoty Znak Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej PolskiejZłoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

25lat_60.jpgstrazak_wzorowy_60.jpg

7

Gospodarz

czlonekzarzadu.jpg

Stanisław Kansik
1991

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa

8

Członek zarządu

czlonekzarzadu.jpg

Kamil Dąbrowny
2004
5lat_60.jpg

Komisja Rewizyjna OSP w składzie:

Lp. Funkcja/stopień Imię i Nazwisko Odznaczenia / odznaki / wyróżnienia
1 Przewodniczący

p_kom_r.jpg

Jarosław Włodarczyk
1986

 

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
25lat_60.jpg

 

2

Wiceprzewodniczący

cz_kom_r.jpg

Ryszard Kiedos
1985

 

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
25lat_60.jpg

 

3 Sekretarz

cz_kom_r.jpg

Zbigniew Kowal
1999

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
10lat_60.jpg

Członkowie zwyczajni/wg stażu, bez zarządu i komisji rewizyjnej/:

Lp. Imię Nazwisko Funkcja Data wstąpienia Odznaki / odznaczenia
1 Józef Krzak   1967.01.27

40lat_60.jpg

2 Jan Maciołek   1967.01.27

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
40lat_60.jpg

3 Józef Konieczny   1967.01.27

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
40lat_60.jpg

4 Józef Nowak   1967.01.27

40lat_60.jpg

5
Jan Dąbrowny   1985.01.06

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
25lat_60.jpg

6
Henryk Maciołek   1985.01.06

25lat_60.jpg

7
Czesław Nowak   1985.01.06

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa
25lat_60.jpg

8
Jerzy Kiedos   1987.01.06  
9
Paweł Krzemiński   2004.06.20  
10 Łukasz Krzemiński   2004.06.20  
11 Michał Jarząb   2007.01.05  
12 Dawid Tasarz   2007.01.05  
13 Mateusz Tasarz   2007.01.05  
           

Skład Zarządu i Komisji Rewizyjnej w kadencji 2005-2010

Zarząd OSP w składzie:

  1. Prezes - dh Daniel Nowak
  2. Wiceprezes-naczelnik - dh Czesław Ranoszek
  3. Wiceprezes - dh Zbigniew Kowal
  4. Z-ca naczelnika - dh Zenon Krzemiński
  5. Sekretarz - dh Robert Ranoszek
  6. Skarbnik - dh Jarosław Włodarczyk
  7. Gospodarz - dh Stanisław Kansik

Komisja Rewizyjna OSP w składzie:

  1. Przewodniczący - dh Krzysztof Bukowiec
  2. Członek - dh Ryszard Kiedos
  3. Członek - dh Paweł Krzemiński

Ze strażackich szeregów odeszli na wieczną wartę druhowie:

dh Jan Kiedos
dh Michał Antoniak
dh Aleksander Dąbrowny
dh Władysław Kiedos
dh Kazimierz Kozacki
dh Stanisław Krzemiński
dh Zdzisław Zdziebko
dh Stanisław Włodarczyk
(data wstąpienia 1967.01.27)